محتاط همراه محققان اضافه وزن اضافه وزن

محتاط: همراه محققان اضافه وزن اضافه وزن رژیم غذایی سرطان سینه رژیم غذایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نخبگان آمریکا از داشتن چنین رئیس‌جمهوری احساس شرم می‌کنند / رهبر انقلاب

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان مدیر جمهور آمریکا در مجمع عمومی شرکت ملل تأکید کردند: این سخنان ناشی از قدرت نبود، بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک مغز

نخبگان آمریکا از داشتن چنین رئیس‌جمهوری احساس شرم می‌کنند / رهبر انقلاب

رهبر انقلاب:نخبگان آمریکا از داشتن چنین مدیر جمهوری احساس شرم می کنند

عبارات مهم : اسلامی

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان مدیر جمهور آمریکا در مجمع عمومی شرکت ملل تأکید کردند: این سخنان ناشی از قدرت نبود، بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک مغزی است.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبحگاه امروز (پنج شنبه) در دیدار مدیر و نمایندگان مجلس خبرگان، با اشاره به جایگاه بی نظیر و استثنایی این مجلس در نظام اسلامی، وظیفه ای مهم را از مجلس خبرگان درخواست کردند و گفتند: این مجلس باید با تشکیل یک هیأت اندیشه ورز که دارای نگاه کلان و راهبردی و عمیق باشد، به بررسی چگونگی حرکت انقلاب اسلامی در ۳۸ سال گذشته به سمت اهداف مهم خود و پیشرفتها، توقف ها و احیاناً پسرفت ها در این مسیر بپردازد و براساس جمع بندی خود از دستگاههای متفاوت مطالبه گری کند.

نخبگان آمریکا از داشتن چنین رئیس‌جمهوری احساس شرم می‌کنند / رهبر انقلاب

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سخنان سخیف، زشت، ابلهانه، آشفته و سراسر غیرواقعیِ مدیر جمهور امریکا در مجمع عمومی شرکت ملل تأکید کردند: این سخنان ناشی از قدرت نبود، بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک مغزی است لیکن امریکایی ها از اینکه نقشه های چندین ساله آنها در منطقه غرب آسیا، با حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران، نقش بر آب شده است هست، به شدت ناراحت و عصبانی هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای، مجلس خبرگان را مجلسی استثنایی و بی نظیر از لحاظ ترکیب، کارکرد و وظایف خواندند و افزودند: این مجلس در کنار وظایف کنونی آن، باید یک نگاه و ارزیابی کلان و راهبردی به مسیر و حرکت انقلاب اسلامی داشته باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان مدیر جمهور آمریکا در مجمع عمومی شرکت ملل تأکید کردند: این سخنان ناشی از قدرت نبود، بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک مغز

رهبر انقلاب اسلامی در بیان این وظیفه و سازوکار اجرای آن، خاطرنشان کردند: قوای سه گانه مأمور اداره کشور هستند و باید کشور را انقلابی اداره کنند ولی مجلس خبرگان باید با تشکیل یک هیئت اندیشه ورز، میزان پیشرفت ها یا پسرفت ها را در مسیر حرکت به سمت اهداف انقلاب، ارزیابی، و بر اساس آن از دستگاههای مسئول، مطالبه کند.

ایشان سپس با بیان چند نمونه، به تبیین وظیفه مطالبه گری پرداختند و گفتند: یکی از عناوین انقلاب ما، «نه شرقی نه غربی» بود و امروز اگرچه قطب شرق وجود ندارد ولی غرب یعنی امریکا و دولت های اروپایی با قدرت و قوت وجود دارند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: «نه غربی» یعنی در سیاست، مجذوب و ملحق و مطیع و تحت تأثیر غرب نباشیم، در مسیر خواست آنها نیفتیم و کشور و فرهنگ آن را از آمیختگی با فرهنگ منحط غرب پالایش کنیم، و مجلس خبرگان باید در این خصوص ارزیابی و مطالبه گری کند.

نخبگان آمریکا از داشتن چنین رئیس‌جمهوری احساس شرم می‌کنند / رهبر انقلاب

ایشان، «اقتدار اقتصادی» را از ارکان اقتدار کشور خواندند و گفتند: از عنصرهای مهم اقتدار اقتصادی، «قدرت پول ملی و قدرت خرید مردم» هست، بنابراین اگر بر اثر بی مبالاتی و سیاست های غلط، ارزش پول ملی روز بروز تنزل یافت و در این زمینه عقب گرد و پسرفتی داشتیم، خبرگان باید از دولت، مجلس و دستگاههای مسئول، مطالبه گری کند.

مسئله «عدالت، مبارزه با فقر و تقسیم صحیح ثروت» سومین مسئله ای بود که رهبر انقلاب اسلامی از آن در زمره پرسشها مهم انقلاب و مسائلی که نیازمند ارزیابی و مطالبه گری خبرگان هست، نام بردند و افزودند: عدالت و توزیع درست ثروت در کشور، مورد تأکید اسلام و متفاوت با حرف های نادرست مارکسیستی است و باید کشور را به نحوی اداره کرد که فاصله فقیر و غنی یا همان چیزی که امروز در دنیا بعنوان ضریب جینی مطرح هست، کم کردن یابد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان مدیر جمهور آمریکا در مجمع عمومی شرکت ملل تأکید کردند: این سخنان ناشی از قدرت نبود، بلکه ناشی از عصبانیت، درماندگی و سبک مغز

حضرت آیت الله خامنه ای، «حفظ و حراست از روحیه و انگیزه های انقلابی» را شرط تدوام انقلاب اسلامی خواندند و گفتند: بدون روحیه انقلابی، زحمات و فداکاری ها و خون هایی که مردم در راه احیاء اسلام دادند، از بین خواهد رفت و اگر حکومتی هم بر سر کار باشد، آن حکومت، جمهوری اسلامی نخواهد بود، بنابراین خبرگان باید از میزان انگیزه انقلابی در جامعه و عوامل مقابله با آن، ارزیابی داشته باشد و بر اساس آن، مطالبه کند.

ایشان تأکیدات مکرر خود بر کمک و حمایت از نیروهای انقلابی و حزب اللهی را نوعی مطالبه گری بر اساس نگاه به حرکت انقلابیِ کشور دانستند و افزودند: البته مسلم است که در این زمینه کشور پیشرفت داشته و به عقب نرفته است.

نخبگان آمریکا از داشتن چنین رئیس‌جمهوری احساس شرم می‌کنند / رهبر انقلاب

رهبر انقلاب اسلامی، مسئله «تدیّن مردم» را مسئله ای مهم برشمردند و با اشاره به تکرار این حرف از سوی بعضی افراد که «ما نمی خواهیم مردم را به زور به بهشت ببریم»، افزودند: این تعبیر، نادرست و مغالطه آمیز است لیکن هیچ کس نمی خواهد مردم را به زور به بهشت ببرد ولی باید از راه و به شکل درست، مسیر بهشت را به روی مردم باز، و آنها را به حرکت در آن مسیر، تشویق کنیم.

ایشان افزودند: فلسفه ارسال پیامبران، هدایت مردم به بهشت و دور کردن آنان از جهنم بوده هست، البته این حرف هم که در اسلام هیچ اضطراری وجود ندارد، حرف درستی نیست و حدود شرعی در بعضی موارد وجود دارد.

حضر آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنانشان، خاطرنشان کردند: هیئت اندیشه ورز مجلس خبرگان باید موارد فوق و امثال آن را ارزیابی و بر اساس پیشرفت یا عقب گرد در خصوص هر یک از آنها از دستگاهها مطالبه کند و این عناوین مهم را به گفتمان و مطالبه عمومی مردم تبدیل کند، لیکن پیگیری به این پرسشها در شأن مجلس خبرگان است.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به بعضی پرسشها و پرسشها از جمله پرسشها اقتصادی اشاره کردند و گفتند: آحاد مردم و همچنین مسئولان کشور بدانند، حل پرسشها اعم از اقتصادی و فرهنگی، تنها به دست خودِ مردم و اتکاء به توان و ظرفیت های داخلی امکان پذیر است و نه با اتکاء به بیگانه.

ایشان خاطرنشان کردند: این عنوان باید آن قدر در جامعه تکرار شود تا بصورت یک گفتمان مرسوم و قطعی درآید لیکن کشور، جوانهای پرانگیزه و افراد توانا و صاحب فکر و ایده و خلاقیت در بخشهای متفاوت تولیدی و علمی و آموزشی دارد که باید از آنان استفاده شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه بیگانه نمی تواند پرسشها کشور را حل کند، افزودند: من نمی گویم با دنیا قطع رابطه کنیم و از اول انقلاب تا کنون همواره بر ارتباطات گسترده با دنیا تأکید داشته ام ولی می گویم «پای قدرتمند خود را با عصای بیگانه عوض نکنید!»

حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص عنوان اتکاء به بیگانه، به مذاکرات هسته ای اشاره کردند و گفتند: اشکالی که نسبت به مذاکرات هسته ای داشته و داریم و مکرر نیز در جلسات با مسئولان مطرح کردیم این است که مذاکره اشکالی نداشت ولی باید در این مذاکره مواظبت و دقت مورد نیاز انجام می گرفت تا اینگونه نباشد که هر غلطی که طرف برابر انجام بدهد، نقض برجام محسوب نشود ولی هر اقدام ایران، نقض برجام محسوب شود.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: باید با دنیا کار کنیم و الزامات آن را هم می پذیریم ولی نباید به بیگانه چشم دوخت.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه در برابر جمهوری اسلامی، جبهه ای از دشمن های وجود دارد، خاطرنشان کردند: نظام اسلامی به لطف خداوند، تاکنون به جبهه دشمن ضربه وارد کرده و آنها را عقب رانده است و در آینده نیز به همین صورت خواهد بود ولی باید بدانیم که در مقابلِ ما یک «نقطه» به عنوان دشمن قرار ندارد بلکه با یک «جبهه» مواجهیم.

ایشان یکی از دلایل مهم خشم بدخواهان ملت کشور عزیزمان ایران را پیشرفت روزافزون نظام اسلامی در پرسشها منطقه ای و جهانی دانستند و با اشاره به سخنان مدیر جمهور امریکا در مجمع عمومی شرکت ملل، گفتند: علتِ نطق ابلهانه و بسیار زشت و سخیف و با ادبیات گانگستری و کابویی و سراسر دروغ محض و با آشفتگیِ مدیر جمهور امریکا، خشم و درماندگی و سبک مغزی آنها است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: سخنان مدیر جمهور امریکا، جهت ملت امریکا افتخارآمیز نبود و باید نخبگان امریکا، از این سخنان و داشتن چنین مدیر جمهوری احساس شرم کنند که این احساس شرم را نیز بیان کرده اند.

حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص خشم مقامات امریکایی، گفتند: آمریکایی ها از سالها قبل جهت منطقه غرب آسیا طراحی و نقشه داشتند و نام آن را هم «خاورمیانه جدید» یا «خاورمیانه بزرگ» گذاشته بودند و سه محور مهم این طراحی نیز عراق، سوریه و لبنان بودند ولی در هر سه کشور با شکست مواجه شدند.

ایشان تأکید کردند: براساس این طراحی قرار بود، عراق با آن سابقه کهن تاریخی و تمدنی و سوریه به عنوان کانون مقاومت و لبنان با جایگاه خاص خود، تحت سلطه و نفوذ امریکا و رژیم صهیونیستی باشند.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: ولی اکنون واقعیات منطقه به گونه ای دیگر است لیکن آنها نتوانستند در لبنان کاری از پیش ببرند، در عراق، درست بر تصویر خواسته ی آنها محقق شده است است و در سوریه به رغم جنایت های بی شمار امریکا و متحدانش و قتل عام مردم این کشور و حمایت های گسترده از گروههای تروریستی تکفیری، در حال حاضر داعش به آخر راه خود رسیده و گروههای تکفیری همچون جبهه النصرة، منزوی شده است اند.

ایشان افزودند: حضور و تأثیر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران موجب محقق نشدن طراحی ها و خواستهای امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه شده است است و همین، دلیلِ خشم آنهاست.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: بعضی در تحلیل های خود اشتباه نکنند لیکن مواضع امریکا به علت قدرت و توانایی در برابر کشور عزیزمان ایران نیست بلکه کاملاً به علت ضعف و شکست و خشم اوست.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حضور موفقیت آمیز و عزتمندانه جمهوری اسلامی در پرسشها منطقه و جهان، تأکید کردند: باید این عزت را با عقل و تدبیر و فکر درست، و همچنین با اشتباه نکردن در نحوه مراودات و تصمیم گیریها و موضع گیریها، حفظ کرد.

ایشان با تأکید بر اینکه این عزت بواسطه مجاهدت مردم و جوانان و ریخته شدن خون شهدا به دست آمده هست، گفتند: شهید عزیز محسن حُججی یک نمونه بود و ما از این نمونه ها در میان جوانان بسیار داریم و خداوند متعال این نمونه را به دلایلی در برابر دیدگان برجسته کرد تا همه تسلیم این حقیقت شریف شوند که انگیزه انقلابی در میان جوان، به فضل الهی روز به روز در حال زیاد کردن است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به درخواست های بی شمار جوانان از طریق نامه و پیغام ، جهت اجازه حضور در جبهه دفاع از حرم و مبارزه با دشمن، خاطرنشان کردند: این، همان انگیزه های رو به زیاد کردن انقلابی در میان جوانان است و چنین انگیزه هایی در شرایطی که عوامل بازدارنده و وسوسه گر همچون اینترنت وجود دارد، نشانگر معجزه و لطف الهی است.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین ماه محرم را ماه امام حسین علیه السلام و ماه همه ارزشهای متبلور در وجود مقدس آن حضرت همچون جهاد، شهادت، اخلاص، وفا، گذشت، اهتمام به حفظ دین خدا و ایستادگی در برابر قدرت های معارض دین خواندند.

ایشان تأکید کردند: این اتفاق در طول وقت زنده تر شده است و گرامیداشت این حماسه عظیم، هر سال نسبت به قبل، پرشورتر و گسترده تر است که همین عنوان دربردارنده خبر و معنای خاصی است و به فضل الهی این جریان به رهبری امام حسین (ع)، در دنیا پیش خواهد رفت.

پیش از سخنان رهبر انقلاب، آیت الله جنتی مدیر مجلس خبرگان، مواضع انقلابی رهبر معظم انقلاب اسلامی را را مایه دلگرمی مردم خواند و افزود: انقلابی بودن شرط موفقیت است و اگر انقلابی نباشیم، توفیقی حاصل نمی شود.

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به فعالیت های علمی و تحقیقاتی مجلس خبرگان، از برگزاری همایش هایی جهت طلاب و دانشگاهیان در نقاط متفاوت کشور خبر داد و بر لزوم ساماندهی و پاسخگویی به شبهات مطرح شده است در اینترنت تأکید کرد.

همچنین آیت الله هاشمی شاهرودی نایب مدیر مجلس خبرگان، گزارشی از مهمترین محورهای مباحث مطرح شده است در اجلاسیه و نطق های اعضای خبرگان بیان کرد.

واژه های کلیدی: اسلامی | امریکا | انقلاب | انقلابی | امریکایی | رهبر انقلاب | مجلس خبرگان | آیت الله خامنه ای | سخنان رهبر انقلاب

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs